ProjectenNefit reactie op gevaarlijke ketels

Update 11 januari 2018

In de berichtgeving van woensdag 10 januari 2018 wordt de suggestie gewekt dat Nefit informatie zou achterhouden voor de NVWA en dat de NVWA naar aanleiding van de berichtgeving informatie van Nefit zou hebben gevorderd. Deze suggestie is onjuist. Nefit is doorlopend in gesprek met de NVWA en heeft niets te verbergen.

De vordering van de NVWA waaraan in de berichtgeving wordt gerefereerd dateert van 3 november 2017. Nefit heeft hierop gereageerd op 16 november 2017. Alle informatie waar de NVWA om heeft gevraagd, is door Nefit verstrekt. Nefit moet net als ieder ander bedrijf alle informatie met betrekking tot veiligheidsincidenten overdragen aan de NVWA en doet dat ook.

Anders dan wordt gesuggereerd, is er door de NVWA geen vordering gedaan naar aanleiding van de recente berichtgeving.

Bekijk de pagina met updates en veelgestelde vragen over Nefit TopLine

Download hier het overzicht met de veelgestelde vragen
Let op: kijk voor een actueel overzicht altijd op www.nefit.nl

Nefit: defecte warmtewisselaar vormt geen veiligheidsrisico
Om alle twijfel weg te nemen, wordt nieuw onafhankelijk onderzoek gestart

Deventer, 10 januari 2018 – Nefit betreurt het zeer dat er naar aanleiding van de berichtgeving op 9 januari jongstleden onduidelijkheid is ontstaan over de veiligheid van cv-ketels van het type Nefit TopLine uit 2006-2009. Als de brander is vervangen en het toestel periodiek (minimaal één keer per twee jaar) wordt onderhouden, is het niet nodig dat mensen zich zorgen maken over de veiligheid van het toestel.

In het onderzoek waar de recente berichtgeving op is gebaseerd, wordt gesteld dat de lopende actie van Nefit, waarbij de brander wordt vervangen, niet afdoende is. Een lekkende warmtewisselaar zou volgens dat onderzoek ook kunnen leiden tot brand of tot lekkage van koolmonoxide (CO) buiten het toestel. Ook wordt gesteld dat Nefit informatie zou hebben verzwegen voor de NVWA. Deze stellingen zijn onjuist.
.

Defecte warmtewisselaar vormt geen risico voor de brandveiligheid of CO-lekkage
Diverse onderzoeken door Nefit zelf en een onafhankelijke, gerenommeerde partij tonen aan dat een kapotte warmtewisselaar geen verhoogd risico oplevert op brand of lekkage van CO buiten het toestel. Deze onderzoeken zijn ook gedeeld met de NVWA. Door de constructie van cv-ketels blijft een eventuele lekkage van CO die ontstaat door een defecte warmtewisselaar binnen het toestel. De ventilator zorgt voor onderdruk, waardoor deze gassen alsnog worden afgevoerd via het afvoerkanaal.

Het is ons bekend dat de warmtewisselaar van de TopLine 2006-2009 vaker kapot gaat dan mag worden verwacht. Dit zou kunnen leiden tot smeltschade aan het toestel. Wij kunnen ons voorstellen dat gebruikers daarvan schrikken, maar er is geen verhoogd risico voor de brandveiligheid. Er zijn bij Nefit in totaal 63 gevallen bekend van smeltschade binnen het toestel, waarbij de schade in 8 gevallen ook aan de buitenkant zichtbaar was. Van de 128.000 toestellen van het type TopLine die zijn verkocht in 2006-2009, zijn 25.000 warmtewisselaars vroegtijdig vervangen.

Van een warmtewisselaar van de TopLine-toestellen mag je verwachten dat hij 15 jaar meegaat. Gaat het onderdeel eerder stuk, dan wordt dit onder garantie vervangen. Nefit geeft 15 jaar garantie op dit onderdeel, de eerste vijf jaar is dit inclusief arbeidsloon en voorrijkosten.
.

Maatregelen zijn afgestemd met NVWA
Alle mogelijke risico’s voor de gebruiker en zijn omgeving zijn voorgelegd aan de NVWA. De conclusie daarbij is dat de originele brander bij dit type toestel een risico kan vormen voor de brandveiligheid. Dat geldt niet voor de warmtewisselaar. Voor de brander loopt sinds februari 2017 een preventieve vervangingsactie, die is afgestemd met de NVWA. Wij roepen gebruikers die de originele brander nog niet hebben laten vervangen nogmaals op zich te melden bij hun installateur.

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat lekkage van CO buiten het toestel niet veroorzaakt kan worden door een defecte warmtewisselaar. Uiteraard zijn wij sinds 2009 doorlopend in contact met de NWVA over de aanpak van de problemen met de Topline 2006-2009 toestellen. Nefit heeft nooit relevante informatie voor de NVWA achtergehouden.
.

Onafhankelijk onderzoek
Wij zijn ons ervan bewust dat de recente berichtgeving twijfel kan veroorzaken bij gebruikers over de veiligheid van hun toestel. Dat betreuren wij zeer en het is ook niet nodig. Omdat wij alle mogelijke twijfel willen wegnemen, zullen wij opnieuw een gerenommeerde partij opdracht geven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Na afronding van dit onderzoek zullen wij de uitkomsten openbaar maken. Daarnaast zijn wij bereid om mee te werken aan eventuele andere onafhankelijke onderzoeken door gerenommeerde partijen.
.

Advies aan gebruikers
Als de brander is vervangen en het toestel periodiek wordt onderhouden is het niet nodig dat mensen zich zorgen maken over de veiligheid van het toestel. Als het toestel niet periodiek wordt onderhouden, adviseren wij alsnog periodiek onderhoud te laten plegen. Gebruikers die twijfelen of de originele brander is vervangen, kunnen contact opnemen met hun installateur of met Nefit.

Consumenten met een defecte warmtewisselaar kunnen er voor kiezen deze onder garantie te laten vervangen of hun oude toestel in te ruilen tegen een nieuw Nefit-toestel voor circa de helft van de nieuwprijs.

Het is bij een cv-ketel in het algemeen verstandig om maatregelen te nemen:
– Sluit een onderhoudscontract af bij een erkend installatiebedrijf of er voor te zorgen dat het toestel volgens de voorschriften minimaal eens per twee jaar wordt onderhouden door een erkend installatiebedrijf. Eventuele gebreken worden dan tijdig gesignaleerd en aangepast.
– Plaats een koolmonoxidemelder.
– Ventileer de ruimte.